ПЪРВА КНИГА МОИСЕЕВА
» ГЛАВА 1.
» ГЛАВА 2.
» ГЛАВА 3.
» ГЛАВА 4.
» ГЛАВА 5.
» ГЛАВА 6.
» ГЛАВА 7.
» ГЛАВА 8.
» ГЛАВА 9.
» ГЛАВА 10.
» ГЛАВА 11.
» ГЛАВА 12.
» ГЛАВА 13.
» ГЛАВА 14.
» ГЛАВА 15.
» ГЛАВА 16.
» ГЛАВА 17.
» ГЛАВА 18.
» ГЛАВА 19.
» ГЛАВА 20.
» ГЛАВА 21.
» ГЛАВА 22.
» ГЛАВА 23.
» ГЛАВА 24.
» ГЛАВА 25.
» ГЛАВА 26.
» ГЛАВА 27.
» ГЛАВА 28.
» ГЛАВА 29.
» ГЛАВА 30.
» ГЛАВА 31.
» ГЛАВА 32.
» ГЛАВА 34.
» ГЛАВА 35.
» ГЛАВА 36.
» ГЛАВА 37.
» ГЛАВА 38.
» ГЛАВА 39.
» ГЛАВА 40.
» ГЛАВА 41.
» ГЛАВА 42.
» ГЛАВА 43.
» ГЛАВА 44.
» ГЛАВА 45.
» ГЛАВА 46.
» ГЛАВА 47.
» ГЛАВА 48.
» ГЛАВА 49.
» ГЛАВА 50.
ВТОРА КНИГА МОИСЕЕВА
» ГЛАВА 1.
» ГЛАВА 2.
» ГЛАВА 3.
» ГЛАВА 4.
» ГЛАВА 5.
» ГЛАВА 6.
» ГЛАВА 7.
» ГЛАВА 8.
» ГЛАВА 9.
» ГЛАВА 10.
» ГЛАВА 11.
» ГЛАВА 12.
» ГЛАВА 13.
» ГЛАВА 14.
» ГЛАВА 15.
» ГЛАВА 16.
» ГЛАВА 17.
» ГЛАВА 18.
» ГЛАВА 19.
» ГЛАВА 20.
» ГЛАВА 21.
» ГЛАВА 22.
» ГЛАВА 23.
» ГЛАВА 24.
» ГЛАВА 25.
» ГЛАВА 26.
» ГЛАВА 27.
» ГЛАВА 28.
» ГЛАВА 29.
» ГЛАВА 30.
» ГЛАВА 31.
» ГЛАВА 32.
» ГЛАВА 33.
» ГЛАВА 34.
» ГЛАВА 35.
» ГЛАВА 36.
» ГЛАВА 37.
» ГЛАВА 38.
» ГЛАВА 39.
» ГЛАВА 40.
ТРЕТА КНИГА МОИСЕЕВА
» ГЛАВА 1.
» ГЛАВА 2.
» ГЛАВА 3.
» ГЛАВА 4.
» ГЛАВА 5.
» ГЛАВА 6.
» ГЛАВА 7.
» ГЛАВА 8.
» ГЛАВА 9.
» ГЛАВА 10.
» ГЛАВА 11.
» ГЛАВА 12.
» ГЛАВА 13.
» ГЛАВА 14.
» ГЛАВА 15.
» ГЛАВА 16.
» ГЛАВА 17.
» ГЛАВА 18.
» ГЛАВА 19.
» ГЛАВА 20.
» ГЛАВА 21.
» ГЛАВА 22.
» ГЛАВА 23.
» ГЛАВА 24.
» ГЛАВА 25.
» ГЛАВА 26.
» ГЛАВА 27.
ЧЕТВЪРТА КНИГА МОИСЕЕВА
» ГЛАВА 1.
» ГЛАВА 2.
» ГЛАВА 3.
» ГЛАВА 4.
» ГЛАВА 5.
» ГЛАВА 6.
» ГЛАВА 7.
» ГЛАВА 8.
» ГЛАВА 9.
» ГЛАВА 10.
» ГЛАВА 11.
» ГЛАВА 12.
» ГЛАВА 13.
» ГЛАВА 14.
» ГЛАВА 15.
» ГЛАВА 16.
» ГЛАВА 17.
» ГЛАВА 18.
» ГЛАВА 19.
» ГЛАВА 20.
» ГЛАВА 21.
» ГЛАВА 22.
» ГЛАВА 23.
» ГЛАВА 24.
» ГЛАВА 25.
» ГЛАВА 26.
» ГЛАВА 27.
» ГЛАВА 28.
» ГЛАВА 29.
» ГЛАВА 30.
» ГЛАВА 31.
» ГЛАВА 32.
» ГЛАВА 33.
» ГЛАВА 34.
» ГЛАВА 35.
» ГЛАВА 36.
ПЕТА КНИГА МОИСЕЕВА
» ГЛАВА 1.
» ГЛАВА 2.
» ГЛАВА 3.
» ГЛАВА 4.
» ГЛАВА 5.
» ГЛАВА 6.
» ГЛАВА 7.
» ГЛАВА 8.
» ГЛАВА 9.
» ГЛАВА 10.
» ГЛАВА 11.
» ГЛАВА 12.
» ГЛАВА 13.
» ГЛАВА 14.
» ГЛАВА 15.
» ГЛАВА 16.
» ГЛАВА 17.
» ГЛАВА 18.
» ГЛАВА 19.
» ГЛАВА 20.
» ГЛАВА 21.
» ГЛАВА 22.
» ГЛАВА 23.
» ГЛАВА 24.
» ГЛАВА 25.
» ГЛАВА 26.
» ГЛАВА 27.
» ГЛАВА 28.
» ГЛАВА 29.
» ГЛАВА 30.
» ГЛАВА 31.
» ГЛАВА 32.
» ГЛАВА 33.
» ГЛАВА 34.
КНИГА ИИСУС НАВИН
» ГЛАВА 1.
» ГЛАВА 2.
» ГЛАВА 3.
» ГЛАВА 4.
» ГЛАВА 5.
» ГЛАВА 6.
» ГЛАВА 7.
» ГЛАВА 8.
» ГЛАВА 9.
» ГЛАВА 10.
» ГЛАВА 11.
» ГЛАВА 12.
» ГЛАВА 13.
» ГЛАВА 14.
» ГЛАВА 15.
» ГЛАВА 16.
» ГЛАВА 17.
» ГЛАВА 18.
» ГЛАВА 19.
» ГЛАВА 20.
» ГЛАВА 21.
» ГЛАВА 22.
» ГЛАВА 23.
» ГЛАВА 24.
КНИГА СЪДИИ ИЗРАИЛЕВИ
» ГЛАВА 1.
» ГЛАВА 2.
» ГЛАВА 3.
» ГЛАВА 4.
» ГЛАВА 5.
» ГЛАВА 6.
» ГЛАВА 7.
» ГЛАВА 8.
» ГЛАВА 9.
» ГЛАВА 10.
» ГЛАВА 11.
» ГЛАВА 12.
» ГЛАВА 13.
» ГЛАВА 14.
» ГЛАВА 15.
» ГЛАВА 16.
» ГЛАВА 17.
» ГЛАВА 18.
» ГЛАВА 19.
» ГЛАВА 20.
» ГЛАВА 21.
КНИГА РУТ
» ГЛАВА 1.
» ГЛАВА 2.
» ГЛАВА 3.
» ГЛАВА 4.
ПЪРВА КНИГА ЦАРСТВА *
» ГЛАВА 1.
» ГЛАВА 2.
» ГЛАВА 3.
» ГЛАВА 4.
» ГЛАВА 5.
» ГЛАВА 6.
» ГЛАВА 7.
» ГЛАВА 8.
» ГЛАВА 9.
» ГЛАВА 10.
» ГЛАВА 11.
» ГЛАВА 12.
» ГЛАВА 13.
» ГЛАВА 14.
» ГЛАВА 15.
» ГЛАВА 16.
» ГЛАВА 17.
» ГЛАВА 18.
» ГЛАВА 19.
» ГЛАВА 20.
» ГЛАВА 21.
» ГЛАВА 22.
» ГЛАВА 23.
» ГЛАВА 24.
» ГЛАВА 25.
» ГЛАВА 26.
» ГЛАВА 27.
» ГЛАВА 28.
» ГЛАВА 29.
» ГЛАВА 30.
» ГЛАВА 31.
ВТОРА КНИГА ЦАРСТВА *
» ГЛАВА 1.
» ГЛАВА 2.
» ГЛАВА 3.
» ГЛАВА 4.
» ГЛАВА 5.
» ГЛАВА 6.
» ГЛАВА 7.
» ГЛАВА 8.
» ГЛАВА 9.
» ГЛАВА 10.
» ГЛАВА 11.
» ГЛАВА 12.
» ГЛАВА 13.
» ГЛАВА 14.
» ГЛАВА 15.
» ГЛАВА 16.
» ГЛАВА 17.
» ГЛАВА 18.
» ГЛАВА 19.
» ГЛАВА 20.
» ГЛАВА 21.
» ГЛАВА 22.
» ГЛАВА 23.
» ГЛАВА 24.
ТРЕТА КНИГА ЦАРСТВА *
» ГЛАВА 1.
» ГЛАВА 2.
» ГЛАВА 3.
» ГЛАВА 4.
» ГЛАВА 5.
» ГЛАВА 6.
» ГЛАВА 7.
» ГЛАВА 8.
» ГЛАВА 9.
» ГЛАВА 10.
» ГЛАВА 11.
» ГЛАВА 12.
» ГЛАВА 13.
» ГЛАВА 14.
» ГЛАВА 15.
» ГЛАВА 16.
» ГЛАВА 17.
» ГЛАВА 18.
» ГЛАВА 19.
» ГЛАВА 20.
» ГЛАВА 21.
» ГЛАВА 22.
ЧЕТВЪРТА КНИГА ЦАРСТВА *
» ГЛАВА 1.
» ГЛАВА 2.
» ГЛАВА 3.
» ГЛАВА 4.
» ГЛАВА 5.
» ГЛАВА 6.
» ГЛАВА 7.
» ГЛАВА 8.
» ГЛАВА 9.
» ГЛАВА 10.
» ГЛАВА 11.
» ГЛАВА 12.
» ГЛАВА 13.
» ГЛАВА 14.
» ГЛАВА 15.
» ГЛАВА 16.
» ГЛАВА 17.
» ГЛАВА 18.
» ГЛАВА 19.
» ГЛАВА 20.
» ГЛАВА 21.
» ГЛАВА 22.
» ГЛАВА 23.
» ГЛАВА 24.
» ГЛАВА 25.
ПЪРВА КНИГА ПАРАЛИПОМЕНОН *
» ГЛАВА 1.
» ГЛАВА 2.
» ГЛАВА 3.
» ГЛАВА 4.
» ГЛАВА 5.
» ГЛАВА 6.
» ГЛАВА 7.
» ГЛАВА 8.
» ГЛАВА 9.
» ГЛАВА 10.
» ГЛАВА 11.
» ГЛАВА 12.
» ГЛАВА 13.
» ГЛАВА 14.
» ГЛАВА 15.
» ГЛАВА 16.
» ГЛАВА 17.
» ГЛАВА 18.
» ГЛАВА 19.
» ГЛАВА 20.
» ГЛАВА 21.
» ГЛАВА 22.
» ГЛАВА 23.
» ГЛАВА 24.
» ГЛАВА 25.
» ГЛАВА 26.
» ГЛАВА 27.
» ГЛАВА 28.
» ГЛАВА 29.
ВТОРА КНИГА ПАРАЛИПОМЕНОН *
» ГЛАВА 1.
» ГЛАВА 2.
» ГЛАВА 3.
» ГЛАВА 4.
» ГЛАВА 5.
» ГЛАВА 6.
» ГЛАВА 7.
» ГЛАВА 8.
» ГЛАВА 9.
» ГЛАВА 10.
» ГЛАВА 11.
» ГЛАВА 12.
» ГЛАВА 13.
» ГЛАВА 14.
» ГЛАВА 15.
» ГЛАВА 16.
» ГЛАВА 17.
» ГЛАВА 18.
» ГЛАВА 19.
» ГЛАВА 20.
» ГЛАВА 21.
» ГЛАВА 22.
» ГЛАВА 23.
» ГЛАВА 24.
» ГЛАВА 25.
» ГЛАВА 26.
» ГЛАВА 27.
» ГЛАВА 28.
» ГЛАВА 29.
» ГЛАВА 30.
» ГЛАВА 31.
» ГЛАВА 32.
» ГЛАВА 33.
» ГЛАВА 34.
» ГЛАВА 35.
» ГЛАВА 36.
» Молитва на иудейския цар Манасия, когато е бил в плен във Вавилон *
* Преведена от гръцки; в еврейския текст я няма.
ПЪРВА КНИГА НА ЕЗДРА
» ГЛАВА 1.
» ГЛАВА 2.
» ГЛАВА 3.
» ГЛАВА 4.
» ГЛАВА 5.
» ГЛАВА 6.
» ГЛАВА 7.
» ГЛАВА 8.
» ГЛАВА 9.
» ГЛАВА 10.
КНИГА НА НЕЕМИЯ
» ГЛАВА 1.
» ГЛАВА 2.
» ГЛАВА 3.
» ГЛАВА 4.
» ГЛАВА 5.
» ГЛАВА 6.
» ГЛАВА 7.
» ГЛАВА 8.
» ГЛАВА 9.
» ГЛАВА 10.
» ГЛАВА 11.
» ГЛАВА 12.
» ГЛАВА 13.
ВТОРА КНИГА НА ЕЗДРА
» ГЛАВА 1.
» ГЛАВА 2.
» ГЛАВА 3.
» ГЛАВА 4.
» ГЛАВА 5.
» ГЛАВА 6.
» ГЛАВА 7.
» ГЛАВА 8.
» ГЛАВА 9.
КНИГА НА ТОВИТА *
» ГЛАВА 1.
» ГЛАВА 2.
» ГЛАВА 3.
» ГЛАВА 4.
» ГЛАВА 5.
» ГЛАВА 6.
» ГЛАВА 7.
» ГЛАВА 8.
» ГЛАВА 9.
» ГЛАВА 10.
» ГЛАВА 11.
» ГЛАВА 12.
» ГЛАВА 13.
» ГЛАВА 14.
КНИГА ИУДИТ *
» ГЛАВА 1.
» ГЛАВА 2.
» ГЛАВА 3.
» ГЛАВА 4.
» ГЛАВА 5.
» ГЛАВА 6.
» ГЛАВА 7.
» ГЛАВА 8.
» ГЛАВА 9.
» ГЛАВА 10.
» ГЛАВА 11.
» ГЛАВА 12.
» ГЛАВА 13.
» ГЛАВА 14.
» ГЛАВА 15.
» ГЛАВА 16.
КНИГА ЕСТИР
» ГЛАВА 1.
» ^ГЛАВА 2.
» ^ГЛАВА 3.
» ^ГЛАВА 4.
» ^ГЛАВА 5.
» ^ГЛАВА 6.
» ^ГЛАВА 7.
» ^ГЛАВА 8.
» ^ГЛАВА 9.
» ^ГЛАВА 10.
КНИГА НА ИОВА
» ГЛАВА 1.
» ГЛАВА 2.
» ГЛАВА 3.
» ГЛАВА 4.
» ГЛАВА 5.
» ГЛАВА 6.
» ГЛАВА 7.
» ГЛАВА 8.
» ГЛАВА 9.
» ГЛАВА 10.
» ГЛАВА 11.
» ГЛАВА 12.
» ГЛАВА 13.
» ГЛАВА 14.
» ГЛАВА 15.
» ГЛАВА 16.
» ГЛАВА 17.
» ГЛАВА 18.
» ГЛАВА 19.
» ГЛАВА 20.
» ГЛАВА 21.
» ГЛАВА 22.
» ГЛАВА 23.
» ГЛАВА 24.
» ГЛАВА 25.
» ГЛАВА 26.
» ГЛАВА 27.
» ГЛАВА 28.
» ГЛАВА 29.
» ГЛАВА 30.
» ГЛАВА 31.
» ГЛАВА 32.
» ГЛАВА 33.
» ГЛАВА 34.
» ГЛАВА 35.
» ГЛАВА 36.
» ГЛАВА 37.
» ГЛАВА 38.
» ГЛАВА 39.
» ГЛАВА 40.
» ГЛАВА 41.
» ГЛАВА 42.
ПСАЛТИР *
» ПСАЛОМ 1. Псалом Давидов.
» ПСАЛОМ 2. Псалом Давидов.
» ПСАЛОМ 3. Псалом на Давида, когато бягаше от сина си Авесалома.
» ПСАЛОМ 4. Началнику на хора. На струнни свирала. Псалом Давидов.
» ПСАЛОМ 5. Началнику на хора. На надуйни свирала. Псалом Давидов.
» ПСАЛОМ 6. Началнику на хора. На осмострунно свирало. Псалом Давидов.
» ПСАЛОМ 7. Плачевна песен, която Давид изпя Господу по делото на Хуса, от Вениаминово коляно.
» ПСАЛОМ 8. Началнику на хора. На гетско свирало. Псалом Давидов.
» ПСАЛОМ 9. Началнику на хора. След смъртта на Лабена. Псалом Давидов.
» ПСАЛОМ 10. Началнику на хора. Псалом Давидов.
» ПСАЛОМ 11. Началнику на хора. На осмострунно. Псалом Давидов.
» ПСАЛОМ 12. Началнику на хора. Псалом Давидов.
» ПСАЛОМ 13. Началнику на хора. Псалом Давидов.
» ПСАЛОМ 14. Псалом Давидов.
» ПСАЛОМ 15. Давидова песен.
» ПСАЛОМ 16. Молитва Давидова.
» ПСАЛОМ 17. Началнику на хора. Псалом на Давида, раб Господен, който произнесе към Господа думите на тая песен, когато Господ го избави от ръцете на всичките му врагове и от ръката на Саула. И той каза:
» ПСАЛОМ 18. Началнику на хора. Псалом Давидов.
» ПСАЛОМ 19. Началнику на хора. Псалом Давидов.
» ПСАЛОМ 20. Началнику на хора. Псалом Давидов.
» ПСАЛОМ 21. Началнику на хора. Кога се зора сипва. Псалом Давидов.
» ПСАЛОМ 22. Псалом Давидов.
» ПСАЛОМ 23. Псалом Давидов. (В първия ден на седмицата.)
» ПСАЛОМ 24. Псалом Давидов.
» ПСАЛОМ 25. Псалом Давидов.
» ПСАЛОМ 26. Псалом Давидов. (Преди помазването.)
» ПСАЛОМ 27. Псалом Давидов.
» ПСАЛОМ 28. Псалом Давидов. (Кога се завършва празник Шатри.)
» ПСАЛОМ 29. Псалом Давидов; песен при обновяване дома.
» ПСАЛОМ 30. Началнику на хора. Псалом Давидов. (В размирно време.)
» ПСАЛОМ 31. Псалом Давидов. Учение.
» ПСАЛОМ 32. (Псалом Давидов)
» ПСАЛОМ 33. Псалом на Давида, когато той се бе престорил на безумен пред Авимелеха, биде изгонен от него и си отиде.
» ПСАЛОМ 34. Псалом Давидов.
» ПСАЛОМ 35. Началнику на хора. Псалом на Давида, раб Господен.
» ПСАЛОМ 36. Псалом Давидов.
» ПСАЛОМ 37. Псалом Давидов. В спомен (за съботата).
» ПСАЛОМ 38. Началнику на хора, Идитуму. Псалом Давидов.
» ПСАЛОМ 39. Началнику на хора. Псалом Давидов.
» ПСАЛОМ 40. Началнику на хора. Псалом Давидов.
» ПСАЛОМ 41. Началнику на хора. Учение. От Кореевите синове.
» ПСАЛОМ 42.
» ПСАЛОМ 43. Началнику на хора. Учение. От Кореевите синове.
» ПСАЛОМ 44. Началнику на хора. На свирало Шошан. Учение. От Кореевите синове. Песен на любовта.
» ПСАЛОМ 45. Началнику на хора. От Кореевите синове. На свирало Аламот. Песен.
» ПСАЛОМ 46. Началнику на хора. От Кореевите синове. Псалом.
» ПСАЛОМ 47. Песен. Псалом. От Кореевите синове.
» ПСАЛОМ 48. Началнику на хора. От Кореевите синове. Псалом.
» ПСАЛОМ 49. Псалом на Асафа.
» ПСАЛОМ 50. Началнику на хора. Псалом Давидов, 2. когато идва при него пророк Натан, след като Давид беше влязъл при Вирсавия.
» ПСАЛОМ 51. Началнику на хора. Учение Давидово, 2. когато идумеецът Доик идва да обади Саулу и да му каже, че Давид е дошъл в дома на Ахимелеха.
» ПСАЛОМ 52. Началнику на хора. На надуйно свирало. Учение Давидово
» ПСАЛОМ 53. Началнику на хора. На струнни свирала. Учение Давидово, 2. когато дойдоха зифейци и казаха на Саула: дали не у нас се крие Давид?
» ПСАЛОМ 54. Началнику на хора. На струнни свирала. Учение Давидово.
» ПСАЛОМ 55. Началнику на хора. За гълъбицата, занемяла в отдалечение. Творение от Давида, когато филистимци го бяха хванали в Гет.
» ПСАЛОМ 56. Началнику на хора. Не погубвай. Творение от Давида, когато избяга от Саула в пещерата.
» ПСАЛОМ 57. Началнику на хора. Не погубвай. Творение Давидово.
» ПСАЛОМ 58. Началнику на хора. Не погубвай. Творение от Давида, когато Саул прати да пазят около къщата му, за да го убие.
» ПСАЛОМ 59.
» ПСАЛОМ 60. Началнику на хора. На струнно свирало. Псалом Давидов.
» ПСАЛОМ 61. Началнику на Идитумовия хор. Псалом Давидов.
» ПСАЛОМ 62. Псалом на Давида, когато беше в Иудейската пустиня.
» ПСАЛОМ 63. Началнику на хора. Псалом Давидов.
» ПСАЛОМ 64. Началнику на хора. Псалом Давидов за пеене.
» ПСАЛОМ 65. Началнику на хора. Песен.
» ПСАЛОМ 66. Началнику на хора. На струнни свирала. Псалом. Песен.
» ПСАЛОМ 67. Началнику на хора. Псалом Давидов. Песен.
» ПСАЛОМ 68. Началнику на хора. На свирало Шошаним. Псалом Давидов.
» ПСАЛОМ 69. Началнику на хора. Псалом Давидов. За спомен.
» ПСАЛОМ 70.
» ПСАЛОМ 71. За Соломона. (Псалом Давидов.)
» ПСАЛОМ 72. Псалом Асафов.
» ПСАЛОМ 73. Учение Асафово.
» ПСАЛОМ 74. Началнику на хора. Не погубвай. Псалом Асафов. Песен.
» ПСАЛОМ 75. Началнику на хора. На струнни свирала. Псалом Асафов. Песен.
» ПСАЛОМ 76. Началнику на хора Идитумов. Псалом Асафов.
» ПСАЛОМ 77. Учение Асафово.
» ПСАЛОМ 78. Псалом Асафов.
» ПСАЛОМ 79. Началнику на хора. На свирало Шошаним-Едут. Псалом Асафов.
» ПСАЛОМ 80. Началнику на хора. На гетско свирало. Псалом Асафов.
» ПСАЛОМ 81. Псалом Асафов.
» ПСАЛОМ 82. Песен. Псалом Асафов.
» ПСАЛОМ 83. Началнику на хора. На гетско свирало. От Кореевите синове. Псалом.
» ПСАЛОМ 84. Началнику на хора. От Кореевите синове. Псалом.
» ПСАЛОМ 85. Молитва Давидова.
» ПСАЛОМ 86. От Кореевите синове. Псалом. Песен.
» ПСАЛОМ 87. Песен. Псалом. От Кореевите синове. Началнику на хора на Махалат, за пеене. Учение на Емана Езрахита.
» ПСАЛОМ 88. Учение на Етама Езрахита.
» ПСАЛОМ 89. Молитва на човека Божий Моисея.
» ПСАЛОМ 90. (Хвалебна песен Давидова.)
» ПСАЛОМ 91. Псалом. Песен за съботния ден.
» ПСАЛОМ 92. (Хвалебна песен Давидова. В предсъботния ден, когато се насели земята.)
» ПСАЛОМ 93. (Псалом Давидов, за четвъртия ден на седмицата.)
» ПСАЛОМ 94. (Хвалебна песен Давидова.)
» ПСАЛОМ 95. (Хвалебна песен Давидова. При съграждане дома Господен.)
» ПСАЛОМ 96. (Псалом от Давида, когато се уреждаше земята му.)
» ПСАЛОМ 97. Псалом (Давидов).
» ПСАЛОМ 98. (Псалом Давидов.)
» ПСАЛОМ 99. Хвалебен псалом (Давидов).
» ПСАЛОМ 100. Псалом Давидов.
» ПСАЛОМ 101. Молитва на страдалец, кога унива и излива пред Господа скръбтта си.
» ПСАЛОМ 102. Псалом Давидов.
» ПСАЛОМ 103. (Псалом Давидов за сътворението на света.)
» ПСАЛОМ 104.
» ПСАЛОМ 105. Алилуия.
» ПСАЛОМ 106. (Алилуия.)
» ПСАЛОМ 107. Песен. Псалом Давидов.
» ПСАЛОМ 108. Началнику на хора. Псалом Давидов.
» ПСАЛОМ 109. Псалом Давидов.
» ПСАЛОМ 110. Алилуия.
» ПСАЛОМ 111. Алилуия.
» ПСАЛОМ 112. Алилуия.
» ПСАЛОМ 113. (Алилуия.)
» ПСАЛОМ 114. (Алилуия.)
» ПСАЛОМ 115. (Алилуия.)
» ПСАЛОМ 116. (Алилуия.)
» ПСАЛОМ 117. (Алилуия.)
» ПСАЛОМ 118. (Алилуия.)
» ПСАЛОМ 119. Песен на възлизане.
» ПСАЛОМ 120. Песен на възлизане.
» ПСАЛОМ 121. Песен на възлизане. Давидова.
» ПСАЛОМ 122. Песен на възлизане.
» ПСАЛОМ 123. Песен на възлизане. Давидова.
» ПСАЛОМ 124. Песен на възлизане.
» ПСАЛОМ 125. Песен на възлизане.
» ПСАЛОМ 126. Песен на възлизане. Соломонова.
» ПСАЛОМ 127. Песен на възлизане.
» ПСАЛОМ 128. Песен на възлизане.
» ПСАЛОМ 129. Песен на възлизане.
» ПСАЛОМ 130. Песен на възлизане. Давидова.
» ПСАЛОМ 131. Песен на възлизане.
» ПСАЛОМ 132. Песен на възлизане. Давидова.
» ПСАЛОМ 133. Песен на възлизане.
» ПСАЛОМ 134. Алилуия.
» ПСАЛОМ 135. (Алилуия.)
» ПСАЛОМ 136.
» ПСАЛОМ 137. (Давидов)
» ПСАЛОМ 138. Началнику на хора. Псалом Давидов.
» ПСАЛОМ 139. Псалом. Началнику на хора. Псалом Давидов.
» ПСАЛОМ 140. Псалом Давидов.
» ПСАЛОМ 141. Учение на Давида. Неговата молитва, когато беше в пещерата.
» ПСАЛОМ 142. Псалом от Давида (когато беше преследван от сина си Авесалома).
» ПСАЛОМ 143. От Давида (против Голиата).
» ПСАЛОМ 144. (Давидова хвала.)
» ПСАЛОМ 145. (Алилуия.)
» ПСАЛОМ 146. (Алилуия.)
» ПСАЛОМ 147. (Алилуия.)
» ПСАЛОМ 148. (Алилуия.)
» ПСАЛОМ 149. (Алилуия.)
» ПСАЛОМ 150. (Алилуия.)
КНИГА ПРИТЧИ СОЛОМОНОВИ
» ГЛАВА 1.
» ГЛАВА 2.
» ГЛАВА 3.
» ГЛАВА 4.
» ГЛАВА 5.
» ГЛАВА 6.
» ГЛАВА 7.
» ГЛАВА 8.
» ГЛАВА 9.
» ГЛАВА 10. Притчи Соломонови.
» ГЛАВА 11.
» ГЛАВА 12.
» ГЛАВА 13.
» ГЛАВА 14.
» ГЛАВА 15.
» ГЛАВА 16.
» ГЛАВА 17.
» ГЛАВА 18.
» ГЛАВА 19.
» ГЛАВА 20.
» ГЛАВА 21.
» ГЛАВА 22.
» ГЛАВА 23.
» ГЛАВА 24.
» ГЛАВА 25. И това са притчи Соломонови, които ги събраха човеците на иудейския цар Езекия.
» ГЛАВА 26.
» ГЛАВА 27.
» ГЛАВА 28.
» ГЛАВА 29.
» ГЛАВА 30. Думи на Иакеевия син Агура. Вдъхновени изречения, които тоя човек е казал на Итиила, на Итиила и Укала:
» ГЛАВА 31. Думи на цар Лемуила. Поука, с която го е поучила майка му:
КНИГА НА ЕКЛИСИАСТА или ПРОПОВЕДНИКА
» ГЛАВА 1.
» ГЛАВА 2.
» ГЛАВА 3.
» ГЛАВА 4.
» ГЛАВА 5.
» ГЛАВА 6.
» ГЛАВА 7.
» ГЛАВА 8.
» ГЛАВА 9.
» ГЛАВА 10.
» ГЛАВА 11.
» ГЛАВА 12.
КНИГА ПЕСЕН на ПЕСНИТЕ, от СОЛОМОНА
» ГЛАВА 1.
» ГЛАВА 2.
» ГЛАВА 3.
» ГЛАВА 4.
» ГЛАВА 5.
» ГЛАВА 6.
» ГЛАВА 7.
» ГЛАВА 8.
КНИГА ПРЕМЪДРОСТ СОЛОМОНОВА *
» ГЛАВА 1.
» ГЛАВА 2.
» ГЛАВА 3.
» ГЛАВА 4.
» ГЛАВА 5.
» ГЛАВА 6.
» ГЛАВА 7.
» ГЛАВА 8.
» ГЛАВА 9.
» ГЛАВА 10.
» ГЛАВА 11.
» ГЛАВА 12.
» ГЛАВА 13.
» ГЛАВА 14.
» ГЛАВА 15.
» ГЛАВА 16.
» ГЛАВА 17.
» ГЛАВА 18.
» ГЛАВА 19.
КНИГА ПРЕМЪДРОСТ на ИИСУСА, СИН СИРАХОВ *
» ПРЕДИСЛОВИЕ
» ГЛАВА 1.
» ГЛАВА 2.
» ГЛАВА 3.
» ГЛАВА 4.
» ГЛАВА 5.
» ГЛАВА 6.
» ГЛАВА 7.
» ГЛАВА 8.
» ГЛАВА 9.
» ГЛАВА 10.
» ГЛАВА 11.
» ГЛАВА 12.
» ГЛАВА 13.
» ГЛАВА 14.
» ГЛАВА 15.
» ГЛАВА 16.
» ГЛАВА 17.
» ГЛАВА 18.
» ГЛАВА 19.
» ГЛАВА 20.
» ГЛАВА 21.
» ГЛАВА 22.
» ГЛАВА 23.
» ГЛАВА 24.
» ГЛАВА 25.
» ГЛАВА 26.
» ГЛАВА 27.
» ГЛАВА 28.
» ГЛАВА 29.
» ГЛАВА 30.
» ГЛАВА 31.
» ГЛАВА 32.
» ГЛАВА 33.
» ГЛАВА 34.
» ГЛАВА 35.
» ГЛАВА 36.
» ГЛАВА 37.
» ГЛАВА 38.
» ГЛАВА 39.
» ГЛАВА 40.
» ГЛАВА 41.
» ГЛАВА 42.
» ГЛАВА 43.
» ГЛАВА 44.
» ГЛАВА 45.
» ГЛАВА 46.
» ГЛАВА 47.
» ГЛАВА 48.
» ГЛАВА 49.
» ГЛАВА 50.
» ГЛАВА 51. Молитва на Иисуса, син Сирахов.
КНИГА НА ПРОРОК ИСАИЯ
» ГЛАВА 1.
» ГЛАВА 2.
» ГЛАВА 3.
» ГЛАВА 4.
» ГЛАВА 5.
» ГЛАВА 6.
» ГЛАВА 7.
» ГЛАВА 8.
» ГЛАВА 9.
» ГЛАВА 10.
» ГЛАВА 11.
» ГЛАВА 12.
» ГЛАВА 13.
» ГЛАВА 14.
» ГЛАВА 15.
» ГЛАВА 16.
» ГЛАВА 17.
» ГЛАВА 18.
» ГЛАВА 19.
» ГЛАВА 20.
» ГЛАВА 21.
» ГЛАВА 22.
» ГЛАВА 23.
» ГЛАВА 24.
» ГЛАВА 25.
» ГЛАВА 26.
» ГЛАВА 27.
» ГЛАВА 28.
» ГЛАВА 29.
» ГЛАВА 30.
» ГЛАВА 31.
» ГЛАВА 32.
» ГЛАВА 33.
» ГЛАВА 34.
» ГЛАВА 35.
» ГЛАВА 36.
» ГЛАВА 37.
» ГЛАВА 38.
» ГЛАВА 39.
» ГЛАВА 40.
» ГЛАВА 41.
» ГЛАВА 42.
» ГЛАВА 43.
» ГЛАВА 44.
» ГЛАВА 45.
» ГЛАВА 46.
» ГЛАВА 47.
» ГЛАВА 48.
» ГЛАВА 49.
» ГЛАВА 50.
» ГЛАВА 51.
» ГЛАВА 52.
» ГЛАВА 53.
» ГЛАВА 54.
» ГЛАВА 55.
» ГЛАВА 56.
» ГЛАВА 57.
» ГЛАВА 58.
» ГЛАВА 59.
» ГЛАВА 60.
» ГЛАВА 61.
» ГЛАВА 62.
» ГЛАВА 63.
» ГЛАВА 64.
» ГЛАВА 65.
» ГЛАВА 66.
КНИГА НА ПРОРОК ИЕРЕМИЯ
» ГЛАВА 1.
» ГЛАВА 2.
» ГЛАВА 3.
» ГЛАВА 4.
» ГЛАВА 5.
» ГЛАВА 6.
» ГЛАВА 7.
» ГЛАВА 8.
» ГЛАВА 9.
» ГЛАВА 10.
» ГЛАВА 11.
» ГЛАВА 12.
» ГЛАВА 13.
» ГЛАВА 14.
» ГЛАВА 15.
» ГЛАВА 16.
» ГЛАВА 17.
» ГЛАВА 18.
» ГЛАВА 19.
» ГЛАВА 20.
» ГЛАВА 21.
» ГЛАВА 22.
» ГЛАВА 23.
» ГЛАВА 24.
» ГЛАВА 25.
» ГЛАВА 26.
» ГЛАВА 27.
» ГЛАВА 28.
» ГЛАВА 29.
» ГЛАВА 30.
» ГЛАВА 31.
» ГЛАВА 32.
» ГЛАВА 33.
» ГЛАВА 34.
» ГЛАВА 35.
» ГЛАВА 36.
» ГЛАВА 37.
» ГЛАВА 38.
» ГЛАВА 39.
» ГЛАВА 40.
» ГЛАВА 41.
» ГЛАВА 42.
» ГЛАВА 43.
» ГЛАВА 44.
» ГЛАВА 45.
» ГЛАВА 46.
» ГЛАВА 47.
» ГЛАВА 48.
» ГЛАВА 49.
» ГЛАВА 50.
» ГЛАВА 51.
» ГЛАВА 52.
КНИГА НА ПРОРОК ИЕРЕМИЯ
» ГЛАВА 1.
» ГЛАВА 2.
» ГЛАВА 3.
» ГЛАВА 4.
» ГЛАВА 5.
» ГЛАВА 6.
» ГЛАВА 7.
» ГЛАВА 8.
» ГЛАВА 9.
» ГЛАВА 10.
» ГЛАВА 11.
» ГЛАВА 12.
» ГЛАВА 13.
» ГЛАВА 14.
» ГЛАВА 15.
» ГЛАВА 16.
» ГЛАВА 17.
» ГЛАВА 18.
» ГЛАВА 19.
» ГЛАВА 20.
» ГЛАВА 21.
» ГЛАВА 22.
» ГЛАВА 23.
» ГЛАВА 24.
» ГЛАВА 25.
» ГЛАВА 26.
» ГЛАВА 27.
» ГЛАВА 28.
» ГЛАВА 29.
» ГЛАВА 30.
» ГЛАВА 31.
» ГЛАВА 32.
» ГЛАВА 33.
» ГЛАВА 34.
» ГЛАВА 35.
» ГЛАВА 36.
» ГЛАВА 37.
» ГЛАВА 38.
» ГЛАВА 39.
» ГЛАВА 40.
» ГЛАВА 41.
» ГЛАВА 42.
» ГЛАВА 43.
» ГЛАВА 44.
» ГЛАВА 45.
» ГЛАВА 46.
» ГЛАВА 47.
» ГЛАВА 48.
» ГЛАВА 49.
» ГЛАВА 50.
» ГЛАВА 51.
» ГЛАВА 52.
КНИГА ПЛАЧ ИЕРЕМИЕВ
» ГЛАВА 1.
» ГЛАВА 2.
» ГЛАВА 3.
» ГЛАВА 4.
» ГЛАВА 5.
ПОСЛАНИЕ НА ИЕРЕМИЯ *
» 1. Препис от посланието, що Иеремия изпрати до ония, които щяха да бъдат отведени пленници във Вавилон от вавилонския цар, за да им извести, каквото му бе заповядано от Бога.
КНИГА НА ПРОРОК ВАРУХА *
» ГЛАВА 1.
» ГЛАВА 2.
» ГЛАВА 3.
» ГЛАВА 4.
» ГЛАВА 5.
КНИГА НА ПРОРОК ИЕЗЕКИИЛЯ
» ГЛАВА 1.
» ГЛАВА 2.
» ГЛАВА 3.
» ГЛАВА 4.
» ГЛАВА 5.
» ГЛАВА 6.
» ГЛАВА 7.
» ГЛАВА 8.
» ГЛАВА 9.
» ГЛАВА 10.
» ГЛАВА 11.
» ГЛАВА 12.
» ГЛАВА 13.
» ГЛАВА 14.
» ГЛАВА 15.
» ГЛАВА 16.
» ГЛАВА 17.
» ГЛАВА 18.
» ГЛАВА 19.
» ГЛАВА 20.
» ГЛАВА 21.
» ГЛАВА 22.
» ГЛАВА 23.
» ГЛАВА 24.
» ГЛАВА 25.
» ГЛАВА 26.
» ГЛАВА 27.
» ГЛАВА 28.
» ГЛАВА 29.
» ГЛАВА 30.
» ГЛАВА 31.
» ГЛАВА 32.
» ГЛАВА 33.
» ГЛАВА 34.
» ГЛАВА 35.
» ГЛАВА 36.
» ГЛАВА 37.
» ГЛАВА 38.
» ГЛАВА 39.
» ГЛАВА 40.
» ГЛАВА 41.
» ГЛАВА 42.
» ГЛАВА 43.
» ГЛАВА 44.
» ГЛАВА 45.
» ГЛАВА 46.
» ГЛАВА 47.
» ГЛАВА 48.
КНИГА НА ПРОРОК ДАНИИЛА
» ГЛАВА 1.
» ГЛАВА 2.
» ГЛАВА 3.
» ГЛАВА 4.
» ГЛАВА 5.
» ГЛАВА 6.
» ГЛАВА 7.
» ГЛАВА 8.
» ГЛАВА 9.
» ГЛАВА 10.
» ГЛАВА 11.
» ГЛАВА 12.
» ГЛАВА 13. *
» ГЛАВА 14.
КНИГА НА ПРОРОК ОСИЯ
» ГЛАВА 1.
» ГЛАВА 2.
» ГЛАВА 3.
» ГЛАВА 4.
» ГЛАВА 5.
» ГЛАВА 6.
» ГЛАВА 7.
» ГЛАВА 8.
» ГЛАВА 9.
» ГЛАВА 10.
» ГЛАВА 11.
» ГЛАВА 12.
» ГЛАВА 13.
» ГЛАВА 14.
КНИГА НА ПРОРОК ИОИЛЯ
» ГЛАВА 1.
» ГЛАВА 2.
» ГЛАВА 3.
КНИГА НА ПРОРОК АМОСА
» ГЛАВА 1.
» ГЛАВА 2.
» ГЛАВА 3.
» ГЛАВА 4.
» ГЛАВА 5.
» ГЛАВА 6.
» ГЛАВА 7.
» ГЛАВА 8.
» ГЛАВА 9.
КНИГА НА ПРОРОК АВДИ'Й
» ГЛАВА 1.
КНИГА НА ПРОРОК ИОНА
» ГЛАВА 1.
» ГЛАВА 2.
» ГЛАВА 3.
» ГЛАВА 4.
КНИГА НА ПРОРОК МИХЕЙ
» ГЛАВА 1.
» ГЛАВА 2.
» ГЛАВА 3.
» ГЛАВА 4.
» ГЛАВА 5.
» ГЛАВА 6.
» ГЛАВА 7.
» ГЛАВА 1.
» ГЛАВА 2.
» ГЛАВА 3.
КНИГА НА ПРОРОК АВАКУМА
» ГЛАВА 1.
» ГЛАВА 2.
» ГЛАВА 3.
КНИГА НА ПРОРОК СОФОНИЯ
» ГЛАВА 1.
» ГЛАВА 2.
» ГЛАВА 3.
» КНИГА НА ПРОРОК АГЕЙ
» ГЛАВА 1.
» ГЛАВА 2.
КНИГА НА ПРОРОК ЗАХАРИЯ
» ГЛАВА 1.
» ГЛАВА 2.
» ГЛАВА 3.
» ГЛАВА 4.
» ГЛАВА 5.
» ГЛАВА 6.
» ГЛАВА 7.
» ГЛАВА 8.
» ГЛАВА 9.
» ГЛАВА 10.
» ГЛАВА 11.
» ГЛАВА 12.
» ГЛАВА 13.
» ГЛАВА 14.
КНИГА НА ПРОРОК МАЛАХИЯ
» ГЛАВА 1.
» ГЛАВА 2.
» ГЛАВА 3.
» ГЛАВА 4.
ПЪРВА КНИГА МАКАВЕЙСКА *
» ГЛАВА 1.
» ГЛАВА 2.
» ГЛАВА 3.
» ГЛАВА 4.
» ГЛАВА 5.
» ГЛАВА 6.
» ГЛАВА 7.
» ГЛАВА 8.
» ГЛАВА 9.
» ГЛАВА 10.
» ГЛАВА 11.
» ГЛАВА 12.
» ГЛАВА 13.
» ГЛАВА 14.
» ГЛАВА 15.
» ГЛАВА 16.
ВТОРА КНИГА МАКАВЕЙСКА
» ГЛАВА 1.
» ГЛАВА 2.
» ГЛАВА 3.
» ГЛАВА 4.
» ГЛАВА 5.
» ГЛАВА 6.
» ГЛАВА 7.
» ГЛАВА 8.
» ГЛАВА 9.
» ГЛАВА 10.
» ГЛАВА 11.
» ГЛАВА 12.
» ГЛАВА 13.
» ГЛАВА 14.
» ГЛАВА 15.
ТРЕТА КНИГА МАКАВЕЙСКА
» ГЛАВА 1.
» ГЛАВА 2.
» ГЛАВА 3.
» ГЛАВА 4.
» ГЛАВА 5.
» ГЛАВА 6.
» ГЛАВА 7.
ТРЕТА КНИГА НА ЕЗДРА *
» ГЛАВА 1.
» ГЛАВА 2.
» ГЛАВА 3.
» ГЛАВА 4.
» ГЛАВА 5.
» ГЛАВА 6.
» ГЛАВА 7.
» ГЛАВА 8.
» ГЛАВА 9.
» ГЛАВА 10.
» ГЛАВА 11.
» ГЛАВА 12.
» ГЛАВА 13.
» ГЛАВА 14.
» ГЛАВА 15.
» ГЛАВА 16.
ОТ МАТЕЯ СВЕТО ЕВАНГЕЛИЕ
» ГЛАВА 1.
» ГЛАВА 2.
» ГЛАВА 3.
» ГЛАВА 4.
» ГЛАВА 5.
» ГЛАВА 6.
» ГЛАВА 7.
» ГЛАВА 8.
» ГЛАВА 9.
» ГЛАВА 10.
» ГЛАВА 11.
» ГЛАВА 12.
» ГЛАВА 13.
» ГЛАВА 14.
» ГЛАВА 15.
» ГЛАВА 16.
» ГЛАВА 17.
» ГЛАВА 18.
» ГЛАВА 19.
» ГЛАВА 20.
» ГЛАВА 21.
» ГЛАВА 22.
» ГЛАВА 23.
» ГЛАВА 24.
» ГЛАВА 25.
» ГЛАВА 26.
» ГЛАВА 27.
» ГЛАВА 28.
ОТ МАРКА СВЕТО ЕВАНГЕЛИЕ
» ГЛАВА 1.
» ГЛАВА 2.
» ГЛАВА 3.
» ГЛАВА 4.
» ГЛАВА 5.
» ГЛАВА 6.
» ГЛАВА 7.
» ГЛАВА 8.
» ГЛАВА 9.
» ГЛАВА 10.
» ГЛАВА 11.
» ГЛАВА 12.
» ГЛАВА 13.
» ГЛАВА 14.
» ГЛАВА 15.
» ГЛАВА 16.
ОТ ЛУКА СВЕТО ЕВАНГЕЛИЕ
» ГЛАВА 1.
» ГЛАВА 2.
» ГЛАВА 3.
» ГЛАВА 4.
» ГЛАВА 5.
» ГЛАВА 6.
» ГЛАВА 7.
» ГЛАВА 8.
» ГЛАВА 9.
» ГЛАВА 10.
» ГЛАВА 11.
» ГЛАВА 12.
» ГЛАВА 13.
» ГЛАВА 14.
» ГЛАВА 15.
» ГЛАВА 16.
» ГЛАВА 17.
» ГЛАВА 18.
» ГЛАВА 19.
» ГЛАВА 20.
» ГЛАВА 21.
» ГЛАВА 22.
» ГЛАВА 23.
» ГЛАВА 24.
ОТ ИОАНА СВЕТО ЕВАНГЕЛИЕ
» ГЛАВА 1.
» ГЛАВА 2.
» ГЛАВА 3.
» ГЛАВА 4.
» ГЛАВА 5.
» ГЛАВА 6.
» ГЛАВА 7.
» ГЛАВА 8.
» ГЛАВА 9.
» ГЛАВА 10.
» ГЛАВА 11.
» ГЛАВА 12.
» ГЛАВА 13.
» ГЛАВА 14.
» ГЛАВА 15.
» ГЛАВА 16.
» ГЛАВА 17.
» ГЛАВА 18.
» ГЛАВА 19.
» ГЛАВА 20.
» ГЛАВА 21.
ДЕЯНИЯ НА СВЕТИТЕ АПОСТОЛИ
» ГЛАВА 1.
» ГЛАВА 2.
» ГЛАВА 3.
» ГЛАВА 4.
» ГЛАВА 5.
» ГЛАВА 6.
» ГЛАВА 7.
» ГЛАВА 8.
» ГЛАВА 9.
» ГЛАВА 10.
» ГЛАВА 11.
» ГЛАВА 12.
» ГЛАВА 13.
» ГЛАВА 14.
» ГЛАВА 15.
» ГЛАВА 16.
» ГЛАВА 17.
» ГЛАВА 18.
» ГЛАВА 19.
» ГЛАВА 20.
» ГЛАВА 21.
» ГЛАВА 22.
» ГЛАВА 23.
» ГЛАВА 24.
» ГЛАВА 25.
» ГЛАВА 26.
» ГЛАВА 27.
» ГЛАВА 28.
СЪБОРНО ПОСЛАНИЕ НА СВЕТИ АПОСТОЛ ИАКОВА
» ГЛАВА 1.
» ГЛАВА 2.
» ГЛАВА 3.
» ГЛАВА 4.
» ГЛАВА 5.
ВТОРО СЪБОРНО ПОСЛАНИЕ НА СВЕТИ АПОСТОЛ ПЕТРА
» ГЛАВА 1.
» ГЛАВА 2.
» ГЛАВА 3.
ПЪРВО СЪБОРНО ПОСЛАНИЕ НА СВЕТИ АПОСТОЛ ИОАНА БОГОСЛОВА
» ГЛАВА 1.
» ГЛАВА 2.
» ГЛАВА 3.
» ГЛАВА 4.
» ГЛАВА 5.
ВТОРО СЪБОРНО ПОСЛАНИЕ НА СВЕТИ АПОСТОЛ ИОАНА БОГОСЛОВА
» ГЛАВА 1.
ТРЕТО СЪБОРНО ПОСЛАНИЕ НА СВЕТИ АПОСТОЛ ИОАНА БОГОСЛОВА
» ГЛАВА 1.
СЪБОРНО ПОСЛАНИЕ НА СВЕТИ АПОСТОЛ ИУДА
» ГЛАВА 1.
ПОСЛАНИЕ НА СВЕТИ АПОСТОЛ ПАВЛА ДО РИМЛЯНИ
» ГЛАВА 1.
» ГЛАВА 2.
» ГЛАВА 3.
» ГЛАВА 4.
» ГЛАВА 5.
» ГЛАВА 6.
» ГЛАВА 7.
» ГЛАВА 8.
» ГЛАВА 9.
» ГЛАВА 10.
» ГЛАВА 11.
» ГЛАВА 12.
» ГЛАВА 13.
» ГЛАВА 14.
» ГЛАВА 15.
» ГЛАВА 16.
ПЪРВО ПОСЛАНИЕ НА СВЕТИ АПОСТОЛ ПАВЛА ДО КОРИНТЯНИ
» ГЛАВА 1.
» ГЛАВА 2.
» ГЛАВА 3.
» ГЛАВА 4.
» ГЛАВА 5.
» ГЛАВА 6.
» ГЛАВА 7.
» ГЛАВА 8.
» ГЛАВА 9.
» ГЛАВА 10.
» ГЛАВА 11.
» ГЛАВА 12.
» ГЛАВА 13.
» ГЛАВА 14.
» ГЛАВА 15.
» ГЛАВА 16.
ВТОРО ПОСЛАНИЕ НА СВЕТИ АПОСТОЛ ПАВЛА ДО КОРИНТЯНИ
» ГЛАВА 1.
» ГЛАВА 2.
» ГЛАВА 3.
» ГЛАВА 4.
» ГЛАВА 5.
» ГЛАВА 6.
» ГЛАВА 7.
» ГЛАВА 8.
» ГЛАВА 9.
» ГЛАВА 10.
» ГЛАВА 11.
» ГЛАВА 12.
» ГЛАВА 13.
ПОСЛАНИЕ НА СВЕТИ АПОСТОЛ ПАВЛА ДО ГАЛАТЯНИ
» ГЛАВА 1.
» ГЛАВА 2.
» ГЛАВА 3.
» ГЛАВА 4.
» ГЛАВА 5.
» ГЛАВА 6.
ПОСЛАНИЕ НА СВЕТИ АПОСТОЛ ПАВЛА ДО ЕФЕСЯНИ
» ГЛАВА 1.
» ГЛАВА 2.
» ГЛАВА 3.
» ГЛАВА 4.
» ГЛАВА 5.
» ГЛАВА 6.
ПОСЛАНИЕ НА СВЕТИ АПОСТОЛ ПАВЛА ДО ФИЛИПЯНИ
» ГЛАВА 1.
» ГЛАВА 2.
» ГЛАВА 3.
» ГЛАВА 4.
ПОСЛАНИЕ НА СВЕТИ АПОСТОЛ ПАВЛА ДО КОЛОСЯНИ
» ГЛАВА 1.
» ГЛАВА 2.
» ГЛАВА 3.
» ГЛАВА 4.
ПЪРВО ПОСЛАНИЕ НА СВЕТИ АПОСТОЛ ПАВЛА ДО СОЛУНЯНИ
» ГЛАВА 1.
» ГЛАВА 2.
» ГЛАВА 3.
» ГЛАВА 4.
» ГЛАВА 5.
ВТОРО ПОСЛАНИЕ НА СВЕТИ АПОСТОЛ ПАВЛА ДО СОЛУНЯНИ
» ГЛАВА 1.
» ГЛАВА 2.
» ГЛАВА 3.
ПЪРВО ПОСЛАНИЕ НА СВЕТИ АПОСТОЛ ПАВЛА ДО ТИМОТЕЯ
» ГЛАВА 1.
» ГЛАВА 2.
» ГЛАВА 3.
» ГЛАВА 4.
» ГЛАВА 5.
» ГЛАВА 6.
ВТОРО ПОСЛАНИЕ НА СВЕТИ АПОСТОЛ ПАВЛА ДО ТИМОТЕЯ
» ГЛАВА 1.
» ГЛАВА 2.
» ГЛАВА 3.
» ГЛАВА 4.
ПОСЛАНИЕ НА СВЕТИ АПОСТОЛ ПАВЛА ДО ТИТА
» ГЛАВА 1.
» ГЛАВА 2.
» ГЛАВА 3.
ПОСЛАНИЕ НА СВЕТИ АПОСТОЛ ПАВЛА ДО ФИЛИМОНА
» ГЛАВА 1.
ПОСЛАНИЕ НА СВЕТИ АПОСТОЛ ПАВЛА ДО ЕВРЕИТЕ
» ГЛАВА 1.
» ГЛАВА 2.
» ГЛАВА 3.
» ГЛАВА 4.
» ГЛАВА 5.
» ГЛАВА 6.
» ГЛАВА 7.
» ГЛАВА 8.
» ГЛАВА 9.
» ГЛАВА 10.
» ГЛАВА 11.
» ГЛАВА 12.
» ГЛАВА 13.
ОТКРОВЕНИЕ НА СВЕТИ ИОАНА БОГОСЛОВА
» ГЛАВА 1.
» ГЛАВА 2.
» ГЛАВА 3.
» ГЛАВА 4.
» ГЛАВА 5.
» ГЛАВА 6.
» ГЛАВА 7.
» ГЛАВА 8.
» ГЛАВА 9.
» ГЛАВА 10.
» ГЛАВА 11.
» ГЛАВА 12.
» ГЛАВА 13.
» ГЛАВА 14.
» ГЛАВА 15.
» ГЛАВА 16.
» ГЛАВА 17.
» ГЛАВА 18.
» ГЛАВА 19.
» ГЛАВА 20.
» ГЛАВА 21.
» ГЛАВА 22.